Affärsavtal

Affärsavtalen reglerar affären mellan leverantören och samarbetspartners.

• Uppdragsavtal 

Avser leverans av konsulttjänster inom programvaruutveckling till programvaruleverantör. Hanterar immateriella rättigheter, vad som ska levereras och på vilket sätt leveransen ska ske. Rättigheterna tillfaller uppdragsgivaren.
Avtalsbeteckning: Uppdragsavtal2015 Swedish Software
 

• Partneravtal

Hanterar samarbetet mellan exempelvis leverantören av programvara samt en partner som adderar värde till produkten. 
Avtalsbeteckning: Partneravtal2015 Swedish Software 
 

• Distributionsavtal

Innehåller återförsäljaravtal och OEM-avtal (Original Equipment Manufacturer). Två kompletta avtalspaket: ett för enbart programvara och ett för hårdvara, där programvara kan ingå som komponent.
Avtalsbeteckning: Distributionsavtal2015 Swedish Software