Fakta

• Namn

Swedish Software.
 

• Organisationsform

Ideell förening som är momsanmäld. 
 

• Startår

1984.
 

• Verksamhetsidé 

Swedish Software är föreningen för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara – eller har nära anknytning till företag som äger och utvecklar programvara. Hos oss får din verksamhet tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Lägg till det att vi företräder och marknadsför programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet.
 

• Mission 

Swedish Software erbjuder avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara.
 

• Vision

Swedish Software är kunskapsnav, ambassadör och inspiratör när det gäller hur programvara i allmänhet och programvaruföretag i synnerhet kan bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige. 
 

• Övergripande mål

Swedish Softwares övergripande mål är att bli Sveriges bästa branschförening inom it. 
 

• Delmål

Att öka antalet medlemsföretag med 25 procent senast den 31 december 2017.
 

• Antal medlemmar

Ett 100-tal it-företag över hela Sverige.
 

• Kansli

Stockholm.