Frågor och svar

Föreningen

• Vad är Swedish Software?

Swedish Software är en intresseförening för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara – eller har nära anknytning till företag som äger och utvecklar programvara. 
 

• Vem riktar sig Swedish Software till?

Swedish Software vänder sig i första hand till företag med programvara som kärnverksamhet. Även företag med nära anknytning till företag som äger och utvecklar programvara har mycket att vinna på att vara med i föreningen.
 

• Vilken nytta har mitt företag av att gå med i Swedish Software?

Hos oss får din verksamhet tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Lägg till det att vi företräder och marknadsför programvarubranschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet.
 

• Är Swedish Software ett företag eller en organisation?

Swedish Software är en ideell förening som är momsanmäld. 
 

• Drivs Swedish Software med vinstsyfte?

Swedish Software drivs utan vinstsyfte. Styrelsen består av it-företagare som arbetar med föreningen på sin fritid. 
 

 Hur många medlemsföretag har Swedish Software?

Vi har i dagsläget ett hundratal medlemsföretag. Företaget är medlem via sin ägare eller vd.
 

• Var finns Swedish Software?

Kansliet finns i Stockholm, men föreningen har medlemmar över hela Sverige.
 

• Var sker föreningens aktiviteter?

Styrelsemöten och årsmöten hålls i Stockholm, liksom en stor del av föreningens övriga aktiviteter. Swedish Softwares långsiktiga strävan är att ännu fler event, möten och utbildningar ska hållas i andra delar av landet. Ju fler medlemmar föreningen har, desto större möjligheter att verka på fler platser i landet. 
 

• Vilka mål har Swedish Software?

Det övergripande målet är att bli Sveriges bästa branschförening inom it. Ett annat viktigt mål är att öka antalet medlemsföretag. Delmålet för 2017 är en ökning med 25 procent. 
 

• Vad säger medlemmarna om Swedish Software?

Under rubriken Referenser kan du läsa om vad några av föreningens medlemmar tycker.
 

Namnet

• Är Svensk Programvaruindustri och Swedish Software samma sak?

Ja. Föreningen grundades 1984. Vi firade 30-årsjubileet genom att säga adjö till namnet Svensk Programvaruindustri (SPI) och välkommen till namnet Swedish Software. 
 

• Varför har föreningen bytt namn?

Genom det nya namnet tydliggör vi vad föreningen står för och vilka vi vänder oss till. Namnet Swedish Software har även stora fördelar i kontakter med företag och organisationer utanför Sverige.  
 

Branschavtalen

• Varför är det viktigt att företag med programvara som kärnverksamhet har bra it-avtal?

Utan bra och heltäckande avtal är det så gott som omöjligt för it-företag i allmänhet och mindre it-företag i synnerhet att hävda och skydda sina immateriella rättigheter – något som kan leda till minskade intäkter och, i värsta fall, att tusentals timmar av värdefullt utvecklingsarbete går till spillo. Men det behöver inte hända. Som medlem i Swedish Software får ditt företag bland annat tillgång till branschavtal i toppklass. 
 

• Hur kan jag veta att Swedish Softwares branschavtal håller hög kvalitet?

Avtalen täcker in de flesta situationer som ditt företag kan hamna i. Dessutom är våra avtal kända för att vara välbalanserade, det vill säga de tar i lika hög grad hänsyn till leverantörens och kundens rättigheter och skyldigheter. 
 

Medlemskapet

• Hur mycket kostar det att bli medlem?

Läs mer här.
 

• Vilka förmåner får mitt företag som medlem?

Se Medlemsfömåner.
 

• Vad används medlemsavgifterna till?

Medlemsavgifterna används dels till att behålla och utveckla förmåner och mervärden för medlemmarna, dels till att hålla igång servicen på kansliet.
 

• Swedish Software har tre olika medlemsnivåer. Vad innebär det?

Mer information finns under rubriken Medlemsnivåer.
 

• Jag vill gärna veta mer innan mitt företag blir medlem. Hur gör jag?

Fyll i dina kontaktuppgifter här in till, så får du broschyren ”Trygg med avtal” som pdf. Där kan du läsa mer om våra branschavtal och hur ditt företag drar maximal nytta av dem. Dessutom får du veta mer om övriga fördelar med att vara medlem.