Haglöf Sweden

 

Gabriella Haglöf, kommunikationschef, Haglöf Sweden

”Det är bra att även ett förhållandevis litet företag som vårt kan arbeta med juridiskt hållbara och täckande avtal.”

• Har Haglöf Sweden någon koppling till Haglöfs, som producerar tält och ryggsäckar?

Nej, det är två skilda verksamheter. Haglöf Sweden tillverkar mätinstrument för skogs- och fältarbete.
 

• Hur ser företagets koppling till programvara ut?

Vår kärnverksamhet och identitet finns inom hårdvaruutveckling. Programvaruutvecklingen hade länge rollen som stödjande funktion, men under de senaste åren har den vuxit i omfattning och betydelse.
 

• Hur kom det sig att Haglöf Sweden blev medlem i Swedish Software?

Vi har varit med i föreningen i omkring tio år. Orsaken till medlemskapet var att vårt företag behövde en del standardavtal och juridiska formuleringar för mjukvarorna, så vi sökte efter en lämplig källa.
 

• Vilken är den största fördelen med branschavtalen, enligt dig?

Det är bra att även ett förhållandevis litet företag som vårt kan arbeta med juridiskt hållbara och täckande avtal och texter.
 

• Vilket anser du är det största skälet till varför ett företag med programvara som kärnverksamhet bör gå med i Swedish Software?

Branschorganisationer är viktiga, eftersom de med kraft och muskler kan sätta viktiga frågor på dagordningen samt föra medlemmarnas talan i olika sammanhang.
 

Gabriella Haglöf är kommunikationschef på Haglöf Sweden AB. Familjeföretaget utvecklar, tillverkar, marknadsför, säljer och underhåller professionella mätinstrument för skog- och fältarbete. Kunderna finns i 180 länder. Haglöfs huvudkontor finns i Långsele i Västernorrlands län.