It-avtal

Våra avtal – framtagna av en av världens främsta it-jurister

Better safe than sorry, brukar det heta på andra sidan Atlanten. Vi håller med. Därför täcker Swedish Softwares branschavtal in de flesta situationer som ditt företag kan hamna i. Våren 2015 uppdaterade föreningen avtalen. Arbetet leddes av Agne Lindberg på advokatfirman Delphi. Han är en av världens främsta it-jurister. Vill du veta mer om våra branschavtal – och hur ditt företag drar maximal nytta av dem? Ladda ner broschyren ”Trygg med avtal” här intill. Den innehåller bland annat Agne Lindbergs råd och kommentarer om avtalen. I broschyren kan du även läsa om alla andra fördelar med att vara medlem i Swedish Software.
 

Advokat Agne Lindberg – exempel på utmärkelser

• Bolagsjuristernas favorit i kategorin it och internet, Client Choice Awards 2015, International Law Office (ILO)
• En av världens 30 främsta it-jurister, Best of the Best 2013, Legal Media Group
• En av världens 30 främsta it-jurister, Best of the Best 2011, Legal Media Group

 

Fem fördelar med Swedish Softwares branschavtal

• Täcker in de flesta situationer som ditt företag kan hamna i.
• Sparar tid och pengar.
• Kan användas som de är.
• Välbalanserade – framtagna av tredje part.
• Skapar trygghet för både leverantör och kund.

Licensavtal

• Licensavtal, anpassning
• Licensavtal, slutanvändare – internet
• Licensavtal, slutanvändare – förpackning
 

Moln- och ASP-avtal

• Software as a Service
• Cloud Sourcing
• Application Service Provider
 

Tjänsteavtal

• Underhållsavtal
• Supportavtal
• Konsultavtal
 

Affärsavtal

• Uppdragsavtal
• Partneravtal
• Distributionsavtal

 

Branschavtalen får användas av Swedish Softwares medlemmar. Klicka på länken här intill för att bli medlem. Är ditt företag redan medlem i föreningen? Logga in på medlemsidorna, så kan du ladda ner avtalen som pdf-filer.