Jeeves

 

Daniel Göhlin, General Manager, Jeeves Information Systems

”Swedish Softwares kunskaper och nätverk gör det enkelt för oss att få tips om intressanta företag och kontakter.”

• Vad tycker du om Swedish Software?

Föreningens tydliga fokus på utveckling av mjukvara är en stor styrka. Det är en klar fördel för företag som arbetar i branschen att ha någon att vända sig till för att få stöd, tips och goda råd inom allt från avtal till prissättning. 
 

• Vilken är din syn på Swedish Softwares branschavtal?

Avtalen är utmärkta; särskilt för företag som inte har tillgång till egna jurister. Swedish Softwares avtal kan användas som de är, vilket sparar tid och pengar. Vi på Jeeves använder branschavtalen som bas och utgångspunkt för våra egna avtal. Dessutom ger vi återkoppling till föreningen på hur avtalen kan bli ännu bättre.
 

• Vilken nytta har Jeeves haft av Swedish Softwares övriga medlemsförmåner?

Vi uppskattar särskilt möjligheten att komma i kontakt med närbesläktade företag som vi troligtvis inte hade kommit i kontakt med annars. Swedish Softwares kunskaper och nätverk gör det enkelt att få tips om intressanta företag och kontakter; såväl inom föreningen som i branschen som helhet. På så sätt slipper jag och mina kollegor rota på egen hand och ringa kalla samtal. 
 

• Vilket anser du är det största skälet till att ett företag med programvara som kärnverksamhet ska gå med i Swedish Software?

Givetvis är avtalen betydelsefulla. Ett annat skäl är det stora nätverket som medlemmarna får tillgång till. Men det är också viktigt att fundera på vad man själv kan bidra med i sammanhanget. En kombination av givande och tagande är en förutsättning för att en ideell förening ska fungera på ett bra sätt.
 

• Varför behövs Swedish Software?

Det är viktigt att det finns en sammanhållande länk i Sverige när det gäller utveckling av mjukvara. På så sätt driver vi branschen och viktiga frågor framåt. 
 

Daniel Göhlin är General Manager för Jeeves Information Systems AB sedan 2013. Han kom till Jeeves 2005 och har arbetat med support, utbildning, partnerkontakter, produktutveckling och försäljning inom företaget.