Licensavtal

Licensavtalen används i samband med traditionell licensiering, det vill säga programutvecklaren licensierar programvaran till slutanvändaren. 

• Licensavtal, anpassning

Möjlighet till anpassning och implementering. 
Avtalsbeteckning: EDEL2015A Swedish Software 
 

• Licensavtal, slutanvändare – internet

Programutvecklaren licensierar programprodukten till slutanvändaren. Kunden blir bunden av villkoren genom att godkänna dessa på internet.
Avtalsbeteckning: EDEL2015I Swedish Software 
 

• Licensavtal, slutanvändare – förpackning

Programutvecklaren licensierar programprodukten till slutanvändaren. Kunden blir bunden av villkoren genom att bryta förpackningen.
Avtalsbeteckning: EDEL1998K Swedish Software