Medlemsförmåner

Som medlem i Swedish Software har du och ditt företag tillgång till ett stort antal fördelar och förmåner – från högklassiga branschavtal till rejäla rabatter hos vissa leverantörer. Exakt vad som ingår i beror på vilken medlemsnivå du väljer. Här är en översikt över dina förmåner.

Avtal och juridik

• Kostnadsfri tillgång till branschavtal

Swedish Softwares branschavtal täcker in de flesta situationer som ditt företag kan hamna i. Avtalen är välbalanserade och skapar trygghet för både leverantör och kund. 

• Kostnadsfri juridisk rådgivning som avser branschavtalen

Oavsett vilken medlemsnivå i Swedish Software som ditt företag väljer har du tillgång till juridisk rådgivning om sådant som rör branschavtalen. Plusmedlemmar har dessutom tillgång till kostnadsfria tjänster inom affärsutveckling, affärsjuridik och arbetsrätt.

• Avtalsskola

Matnyttig utbildning med tips och råd om hur ditt företag använder Swedish Softwares branschavtal i den egna verksamheten.

• Varumärkesskydd och immaterialrätt

Ditt företag får hjälp med att skydda varumärket och företagets produkter – till självkostnadspris.

• Medlingsnämnd

Vad händer om det uppstår en tvist som rör innehållet i något av Swedish Softwares branschavtal? Ett alternativ till att anlita advokater och gå till domstol är att kontakta föreningens medlingsnämnd. Syftet med medlingen är att finna en affärsmässig lösning på tvisten. I medlingsnämnden sitter en jurist samt två medlemmar från Swedish Softwares styrelse. Var och en av parterna svarar för sina kostnader i samband med medlingen.
 

Nätverk och kontakt

• Brett nätverk inom programvara

Swedish Software har ett åttiotal medlemmar, liksom ett brett nätverk i branschen i övrigt. Som medlem knyter du viktiga kontakter i samband med de möten, kurser och seminarier som föreningen anordnar. 

• Inbjudan till möten och seminarier

Swedish Software arrangerar seminarier, frukostmöten och andra evenemang. Där får du ta del av nyheter, insikter och åsikter som gäller programvara.

• Tips och råd per telefon

Swedish Softwares kansli har lång erfarenhet av att svara på frågor om föreningen och programvarubranschen. Vi hjälper även till i arbetet med att tipsa om, och koordinera, branschkontakter som ditt företag är intresserat av.

Kommunikation och marknadsföring

• Nyhetsbrev 

Swedish Softwares nyhetsbrev, som skickas via e-post, innehåller viktig information om omvärlden, programvarubranschen samt kommande aktiviteter. Dessutom får du extra nyhetsbrev i samband med händelser som har stor betydelse för programvaruföretag.

• Presentation i medlemsmedier

Som medlem i Swedish Software presenteras ditt företag i vår medlemsguide på webbplatsen. 

Omvärld och samarbeten

• Lobbying och omvärldsbevakning inom programvara

Vi bevakar ditt företags intressen genom att driva viktiga branschfrågor gentemot politiker, myndigheter och allmänheten. Swedish Software fungerar även som remissinstans i frågor som rör programvaror.

• Rabatter från våra samarbetspartners 

– JUST NU OMFÖRHANDLAR VI VÅRA AVTAL! INFO KOMMER INOM KORT. Kontakta Per Carlsson för mer infomration.