Moln- och ASP-avtal

Moln- och ASP-avtalen används när programvara och driftmiljö finns hos leverantören och lösningen levereras som en tjänst.

• Software as a Service

Leverans av specificerad programvara och eventuellt specificerad hårdvara. Villkoren hanterar dels leverans av standardtjänst, dels leverans av kundanpassad tjänst. 
Avtalsbeteckning: SaaS2015 Swedish Software 
 

• Cloud Sourcing

En standardtjänst levereras till kunden. Leverantören avgör vilka verktyg i form av program- och hårdvara som används för att leverera tjänsten. Tjänsten är inte kundanpassad.
Avtalsbeteckning: Cloud2015 Swedish Software 
 

• Application Service Provider

Programutvecklaren tillhandahåller programvarutjänster till kunden. Programvaran finns hos leverantören. Möjlighet till kundanpassning samt tillägg av tjänster. Kunden kan även påverka de tekniska förutsättningarna för leveransen. 
Avtalsbeteckning: ASP2015 Swedish Software