Sagt om föreningen

Medlemsröster från Swedish Softwares marknadsundersökning våren 2014.

Dialog och lyhördhet

• ”Swedish Software stora fördel är de personliga kontakterna. Föreningen vet vem jag och mitt företag är och kan hjälpa mig – inte bara när det gäller avtal.”
• ”Personligt och trevligt bemötande i kombination med ett attraktivt utbud.” 
• ”Den personliga kommunikationen är väldigt bra.”
• ”Swedish Software lyssnar på medlemmarna och strävar ständigt efter att bli bättre.”
• ”Det finns en stor förståelse för mitt företags behov.”
 

Kunskap och erfarenhet

• ”Mycket kunskap samlat på en plats. Det underlättar när man behöver hjälp.”
• ”Swedish Software är en betydelsefull aktör när det gäller juridisk och ekonomisk kunskap som rör programvara.”
• ”En styrka är att Swedish Software är en etablerad förening med lång och god erfarenhet inom området.”
• ”Swedish Software har möjligheten att bli en auktoritet i Sverige inom frågor som rör mjukvara; ett slags Wikipedia inom software.”
 

Stöd och representation

• ”Swedish Software ställde upp när jag behövde hjälp. En kommun laddade ner mitt företags programvara illegalt. Swedish Software följde med som stöd på ett möte med kommunen och allt gick bra. Det kändes positivt att ha Swedish Software i ryggen. Som liten företagare är man annars ganska utsatt.”
• ”Det är svårt för en liten företagare att hävda och skydda sina immateriella rättigheter. Här har Swedish Software en stor och viktig uppgift.”
 

Branschavtal och skräddarsydda avtal

• ”För mig är avtalen i fokus. Mitt företag är litet, så det är klockrent.”
• ”Avtalen är fantastiskt bra.”
• ”Branschavtalen är en av hörnstenarna i Swedish Software.”
• ”Jag gick igång på avtalsbiten. Det var därför som jag blev medlem.”
• ”Jag uppskattar både branschavtalen och de avtal som skräddarsys 
med hjälp av en jurist.”
 

Juridik och rådgivning

• ”Att få hjälp med avtal och juridiska frågor är viktigt för mitt företag.”
• ”Närheten till Sinf är bra – utmärkta jurister till slagkraftiga priser.”
• ”Sinf har utmärkta jurister. Mitt företag har använt dem flera gånger, exempelvis i samband med arbetsrättsliga frågor.” 
• ”Juristerna är bra att hålla i handen. Dessutom vet de vem jag är, så kontakten blir personlig.”
• ”Swedish Software ger ett starkt stöd det gäller juridiska frågor.”
• ”Vi gick med för att få hjälp med det juridiska arbetet.”
 

Nytta och prisvärdhet

• ”Jag ser en stor nytta för mitt företag. Vi får mycket för pengarna.”
• ”Jag upplever att det är klart prisvärt att vara med i Swedish Software.”
• ”Utbudet som Swedish Software har är det bästa av alla liknande organisationer.”
• ”Jag fick tillgång till det som jag vill ha.” 
• ”Stor nytta för pengarna.”