Swace Digital

 

Jimmy Heibert, vd, Swace Digital

”Swedish Softwares tjänster ger oss större tyngd och proffsighet i kontakterna med befintliga och blivande kunder.”

• Varför behövs Swedish Software?

Det behövs en organisation som tillvaratar programvaruföretagens intressen. Swedish Softwares tjänster ger ett relativt litet it-företag som Swace större tyngd och proffsighet i kontakterna med befintliga och blivande kunder.
 

• Vilken är din syn på Swedish Softwares branschavtal?

Avtalen är seriöst framställda, välskrivna och välbalanserade. Genom att de finns slipper vi hålla på med hemmasnickrade varianter. 
 

• Ser du några andra fördelar med avtalen? 

Branschavtalen skapar trygghet – både för kunden och för oss. Eftersom avtalen är framtagna av tredje part ifrågasätts de inte på samma på samma sätt som om vårt företag hade tagit fram avtal på egen hand. 
 

• Vilken nytta har Swace haft av Swedish Softwares övriga medlemsförmåner?

Vi hade en fråga som gällde rättigheter till mjukvara och tog kontakt med Swedish Software. Det var enkelt att få goda råd från en jurist. Vi har också fått hjälp av föreningens kansli när det gäller licensfrågor.
 

• Vilket anser du är det största skälet till varför ett företag med programvara som kärnverksamhet bör gå med i Swedish Software?

Medlemskapet sparar tid och pengar. Vi har bland annat tillgång till ett tiotal branschavtal, som uppdateras med jämna mellanrum. Faktum är att vi använder 99 procent av innehållet i avtalen.
 

Jimmy Heibert är vd för Swace Digital i Uppsala. Företaget arbetar med webb, mobila lösningar, systemutveckling och digital marknadsföring. Swace Digital har åtta medarbetare. Jimmy Heibert är även en av grundarna till Plick – appen som ger användaren tillgång till fler än 20 000 second hand-plagg.