Swedish Software

Har ditt företag någon typ av programvara som kärnverksamhet? Då är Swedish 
Software föreningen för dig. 

Hos oss får du och din verksamhet tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Lägg till det att vi företräder och marknadsför branschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet. 
 

Swedish Software är en intresseförening som drivs utan vinstsyfte. Styrelsen består av it-företagare som arbetar med föreningen på sin fritid. Medlemsavgifterna används dels till förmåner och mervärden för medlemmarna, dels till att hålla igång servicen på kansliet i Stockholm.
 

Från Svensk Programvaruindustri till Swedish Software

Föreningen grundades 1984. Vi firade 30-årsjubileet genom att säga adjö till namnet Svensk Programvaruindustri (SPI). Numera heter vi Swedish Software. 

Genom det nya namnet tydliggör vi vad föreningen står för, vilka vi vänder oss till och vad som är vår huvuduppgift: att bidra till ökad konkurrenskraft för ditt programvaruföretag. Det gör vi bland annat genom vassa branschavtal.
 

Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka

Swedish Software har ett hundratal medlemsföretag. Under rubriken Referenser kan du läsa om vad några av våra medlemmar tycker om oss.
 

Arbetet med att göra Swedish Software till Sveriges bästa branschförening inom it sker inte över en natt. Men nu är resan påbörjad. Välkommen att vara med på den.
 

Stina Åkesson
Ordförande
Swedish Software