Tjänsteavtal

Kompletterande avtal används exempelvis i samband med underhåll, support och konsulttjänster.

• Underhållsavtal

Avtal mellan programvaruleverantör och kund. Avser underhåll vid traditionell licensiering. Se Licensavtal.
Avtalsbeteckning: Underhållsavtal2015 Swedish Software 
 

• Supportavtal

Avtal mellan supportleverantör och kund, alternativt mellan program- varuleverantör och kund. Används både vid traditionell licensiering och i samband med tjänsteavtal.
Avtalsbeteckning: Supportavtal2015 Swedish Software 
 

• Konsultavtal

Avtal mellan konsult och kund, alternativt mellan programvaruleverantör och kund. Hanterar vilka konsulttjänster som ska levereras och på vilket sätt. Rättigheterna tillfaller konsulten.
Avtalsbeteckning: Konsultavtal2015 Swedish Software 

Kommande händelser

Sök Swedish Softwares stipendium för nästa generations programmerare!

Swedish Software instiftar stipendium till medlemmars barn och barnbarn Swedish Software vill vara med att skapa nästa och nästnästa generations programmerare och instiftar därför två stipendier till framtidens digitala stjärnor! Stipendieansökan är öppen för barn/barnbarn till ägare, styrelsemedlemmar eller anställda i något företag som är medlem i Swedish Software. Se därför till att uppge medlemsföretagets namn eller medlemsnummer i din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan!

Datum:

Tid: Sista Ansökningsdag 31 mars 2018!

Plats: Valfritt Hello World camp i Sverige

LÄS MER