Tjänsteavtal

Kompletterande avtal används exempelvis i samband med underhåll, support och konsulttjänster.

• Underhållsavtal

Avtal mellan programvaruleverantör och kund. Avser underhåll vid traditionell licensiering. Se Licensavtal.
Avtalsbeteckning: Underhållsavtal2015 Swedish Software 
 

• Supportavtal

Avtal mellan supportleverantör och kund, alternativt mellan program- varuleverantör och kund. Används både vid traditionell licensiering och i samband med tjänsteavtal.
Avtalsbeteckning: Supportavtal2015 Swedish Software 
 

• Konsultavtal

Avtal mellan konsult och kund, alternativt mellan programvaruleverantör och kund. Hanterar vilka konsulttjänster som ska levereras och på vilket sätt. Rättigheterna tillfaller konsulten.
Avtalsbeteckning: Konsultavtal2015 Swedish Software